فهرست+
جشنواره چراغ بادی
ادامه نوشته

در این جشنواره شناورهای کوچکی که شمعی روی اونهاست و چراغ هایی شبیه بالون،در ماه کامل روی رودخانه و در آسمان رها می شوند و منظره ی زیبایی آن در شهر چیانگ مای در شمال تایلند نظر همه رو به خودش جلب میکنه. این جشنواره زیبا و نورانی در ماه نوامبر (آبان ماه) برگزار...

ادامه نوشته